Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6370 sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 10.1  / 047-045 = 17/01/2013

 

17 Ocak 2013 tarih ve 28531 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6370 sayılı Kanun” aşağıda sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter


 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

 

17 Ocak 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28531

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MALTA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR

ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ

ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA

ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6370                                                                   Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 14 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.