Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 10.1 / 038-030 = 14/01/2011

 

08/01/2011  tarih ve 27809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 Saygılarımızla,

 Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 Recep Düzgit

 Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

8 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27809

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KANADA ARASINDA GELİR VE SERVET

ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ

ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA

ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6096                                                         Kabul Tarihi: 29/12/2010

          MADDE 1 – (1) 14 Temmuz 2009 tarihinde Ottava’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

          MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.