Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin...

SİRKÜLER NO: 21.1  / 839-637 = 14/11/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13/11/2017 tarih ve 4302-710/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

2 Aralık 2015 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 11.11.2017 tarih ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu Kanun’a, İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasının “Duyurular” bölümünün “Mevzuat Duyuruları” alt sekmesinden ulaşılabilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz