Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5  / 838-636 = 14/11/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13/11/2017 tarih ve 4302-710/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

11 Kasım 2017 tarih ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Kanun ve Ek’i İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde “Genel” ve “Teknik Duyurular” bölümlerinde yayınlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz