Menu

Duyurular


Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncellenmesi Müzakereleri - İç İstişare E-Posta Grubu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 221-138 = 01/04/2024 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01.04.2024 tarih ve 820/241/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 29.03.2024 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye ile Birleşik Krallık (BK) arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) "dijital ticaret, hizmet ticareti ve yatırım" ile ilgili hususları da kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin müzakerelere başlanması kararının alındığı bildirilmektedir. 

Yazıda devamla, Birleşik Krallık ile belirtilen hususlarda yürütülecek söz konusu müzakere sürecinde özel sektör temsilcilerimiz ile hızlı ve etkin istişare yürütülebilmesi amacıyla bir e-posta grubu kurulmasının düşünüldüğü belirtilmekte olup, söz konusu e-posta grubuna katılım gerçekleştirmek isteyen ve mezkur konu başlıklarında bilgi sahibi olan üyelerimizin taleplerini 2 Nisan 2024 tarihi saat 12:00'a kadar Odamız'a (birnur.oflu@denizticaretodasi.org.tr) iletmesi gerekmektedir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz