Menu

Duyurular


Türkiye-Avusturya Karma Ekonomik Komisyonu

SİRKÜLER NO: 12.3/053-044 = 23/01/2008

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 23/01/2008 tarih ve 483-30/2008 sayılı “Karma Ekonomik Komisyonu VI. Dönem Toplantısı” hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

İlgi: TOBB’un 21/01/2008 tarih ve 0411-3042 sayılı yazısı.

 

Türkiye-Avusturya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VI. Dönem Toplantısı öncesinde 06 Şubat 2008 tarihinde Avusturya Heyeti ile Ankara’da bir hazırlık toplantısının gerçekleştirilmesinin planlandığı İlgi yazı belirtilmiş olup adı geçen ülke ile ticarette yaşanan sorunlar ve işbirliği önerilerinin söz konusu toplantıda değerlendirilmek üzere, gündeme getirilmesinde yarar görülen konuların en geç 25 Ocak 2008 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bildirilmek üzere İMEAK DTO’na iletilmesi hususunda,

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz