Menu

Duyurular


Türkiye – Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1.Dönem Toplantısı Kapsamında Görüş ve Öneriler

SİRKÜLER NO: 12.3  / 475-370 = 09/06/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/06/2017 tarih ve 2261-407/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nun 09.06.2017 tarih ve ANG/2017-872 sayılı yazısına atfen;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan DEİK'E iletilen bir yazıda, eşbaşkanlığı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKÇİ tarafından deruhte edilen Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı'nın 10-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Luanda'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.


Angola ile Türkiye ikili ticaretinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra Türk firmaları tarafından Angola'da gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve iki ülke arası ticari ilişkilere yönelik olarak bahse konu toplantı gündeminde ve toplantı akabinde imzalanacak Protokol'de değinilmesinde fayda görülen diğer hususların yer aldığı bir bilgi notu hazırlanacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Angola'da yatırımları bulunan veya ticari faaliyet gösteren Üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/Anket/411  bağlantısında yer alan anket formunu 14 Haziran 2017, Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurmaları istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz