Menu

Duyurular


Türkiye – Kırgızistan Yatırım ve İş Forumu, 21 Ocak 2016

SİRKÜLER NO: 12.3  / 040-036 = 15/01/2016      

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15/01/2016 tarih ve 193-40/2016 sayılı yazısı ile,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.01.2016 tarih ve 630 sayılı yazısına atfen;

“Kırgız Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye – Kırgızistan Yatırım ve Ticaret Forumu düzenleneceği, 21 Ocak 2016 tarihinde Ankara TOBB İkiz Kuleler Hizmet binasında gerçekleştirilecek Foruma, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sn. Arzybek KOZHOSHEV ve beraberindeki Kırgız işadamlarının katılımının öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Söz konusu Foruma katılacak Kırgız firmalarının tarım, gıda, inşaat, enerji, tekstil, ulaştırma – lojistik, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Kırgız işadamlarından oluşması beklenmektedir. Forumun ardından, katılımcı Kırgız firmalarının temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. Kırgızistan'dan katılım sağlaması beklenen firmaların listesi ve faaliyet alanlarına dair bilgilerin, katılım teyidi veren firmalara bilahare verileceği, kayıt yaptırmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini en geç 18 Ocak 2016 tarihine kadar TOBB'A (Adem Kula, Tel: 0212 324 95 42, E-posta: adem.kula@tobb.org.tr) bildirmeleri istenmektedir,”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
EK: Taslak Program ve Katılım Formu (2 sayfa)
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz