Menu

Duyurular


Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ) Hizmetleri ve Hizmet Sunucularına Tercihli Muamelesi Hakkında Bildirimin Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 783-633 = 25/10/2016


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/10/2016 tarih ve 3984-697/2016 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“Bakanlar Kurulu tarafından, "Türkiye'nin En Az Gelişmiş Ülkelerin Hizmetleri ve Hizmet Sunucularına Tercihli Muamelesi Hakkında Bildiriminin Onaylanması Hakkında Karar (2016/9309)" 25.10.2016 Tarih ve 29868 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar ile; "Yatay Taahhütler (Gerçek Kişilerin Geçici Dolaşımı)";

"1.1. Türkiye, turizm ve iş alanlarında neredeyse tüm DTÖ Üyesi EAGÜ'lere (34 ülkeden 31'ine) Elektronik Vize (e-Vize) kolaylığı sağlamaktadır. Türkiye, göç politikasına uygun olarak, vatandaşları e-vize başvurusunda bulunabilecek ülkelerin listesine ülke ekleme ve çıkarma hakkını saklı tutar.

1.2. Aşağıdaki kategorilerde EAGÜ vatandaşları çalışma dönemleri boyunca Çalışma İzni başvurusunda bulunma ve Çalışma İzni bulundurmaktan muaftırlar:

i. Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye'ye gelecek olanlar,

ii. Türkiye'ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye'de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelecek olanlar,

iii. Türkiye'den ihraç edilen ya da Türkiye'ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye'ye gelecek olanlar,

iv. Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla çalışacak olanlar,

v. İki yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere Türkiye'ye gelecek olanlar,

viii. Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye'ye gelen tur operatörü temsilcileri,

x. Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme'de I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden "Uygunluk Onayı Belgesi" almış Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan gemi adamları.

1.3. Öte yandan, (i), (iv), (vi) ve (viii) paragrafları kapsamında, yabancılar, bir takvim yılı içinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanır. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için daha önce aynı amaçla alınmış olunan ikamet tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren üç ay geçmiş olması gerekmektedir.

1.4. Çalışma izninden muaf tutulan yabancılara, çalışma izni muafiyet teyit belgesi verilir."

şeklinde düzenlenmiş olup, "Sektörel Taahhütler" ve "Teknik Destek ve Kapasite Geliştirme"ye ilişkin detayların da yer aldığı Karar'ın tamamı Odamız (www.denizticaretodasi.org.tr) web sayfasında Mevzuat/Duyuları bölümünde yayımlanmaktadır.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz