Menu

Duyurular


Türk Uluslararası Gemi Siciline Tescil Edilecek Özel Maksatlı Özel Yapılı Gemiler Listesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 612-469 = 17/08/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.08.2018 tarih ve 3220-488/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2018 tarih ve E.60428 sayılı yazısına atfen;

 

Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilebilecek Özel Maksatlı Özel Yapılı Gemilerin Bakanlıklarınca belirlendiği,

Denizcilik Sektörünün talep ve ihtiyaçları dikkate alınarak, AB'ye Uyumlu Gemi Cins Tanımlamaları kapsamında Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemiler Listesinin revize edilmesine ihtiyaç duyulduğu,

Bu kapsamda, 18.06.2018 tarih ve 48254 sayılı Makam Oluru ile belirlenen komisyonun, 25.06.2018 tarihinde toplanarak Özel Maksatlı/Özel Yapılı gemiler listesinin revize edildiği bildirilerek, TUGS'a tescil edilebilecek Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemiler Listesi ile TUGS'a tescili uygun olan Yük, Yolcu ve Açık Deniz Balıkçı Gemileri listesi yazıları ekinde gönderilmiş olduğu,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz