Menu

Duyurular


Türk Uluslararası Gemi Siciline Tescil Edilecek Özel Maksatlı Özel Yapılı Gemiler Listesi

SİRKÜLER NO: 22.1  / 032-028 = 10/01/2017

 

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/01/2017 tarih ve 118-31/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarihli ve E.98898 sayılı yazısına atfen;

 

Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilebilecek Özel Maksatlı Özel Yapılı Gemilerin Bakanlıklarınca belirlendiği,

Denizcilik Sektörünün talep ve ihtiyaçları dikkate alınarak, AB'ye Uyumlu Gemi Cins Tanımlamaları kapsamında Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemiler Listesi revize edilerek, Müsteşarlık Makamının 30.12.2016 tarih ve 98882 sayılı Oluru ile yürürlüğe girdiği,

belirtilerek Türk Uluslararası Gemi Siciline ilişkin işlemlerde uygulanmak üzere revize edilen liste yazıları Ek'inde gönderilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Liste

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz