Menu

Duyurular


Türk Sahipli Gemilerin Gemiadamlarıyla Donatılmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Webinar

SİRKÜLER NO: 12.3 / 184-135 = 23/03/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.03.2022 tarih ve 1578/246/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Odamız üyesi Gemi işletmeciliği yapan firmalarda yaşanan gemiadamları ile ilgili sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla; 31 Mart 2022 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında Odamız koordinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü yetkilileri ile gemi sahibi/işletmeciliği yapan firma temsilcilerinin katılımıyla"Türk Sahipli Gemilerin Gemiadamlarıyla Donatılmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu bir Webinar düzenlenecektir.

Bu kapsamda, bahse konu toplantıya katılım sağlamak isteyen üyelerimizin https://bit.ly/3twQCJe linki (Toplantı Kimliği: 964 1452 4978- Parola: 276712) üzerinden giriş yapmaları gerektiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz