Menu

Duyurular


Türk Loydu’ndan “Nisan 2017 Genel Katılıma Açık Eğitimler”

SİRKÜLER NO: 6.13 / 324-274 = 14/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13/04/2017 tarih ve 1469-285/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türk Loydu’nun 11.04.2017 tarih ve bila sayılı e-posta yazısına atfen;

Türk Loydu tarafından "Yönetim Sistemleri", "Denizcilik/Taşımacılık/Lojistik", "Endüstriyel Faaliyetler" alanlarında Nisan 2017 de düzenlenmesi planlanan genel katılıma açık eğitim duyurusu ve eğitim başvuru formu Ek'te sunulmuş olup, detaylı bilgi ve kayıt için Türk Loydu Eğitim Koordinatörü Sn.Hakan AYDOĞDU (90 2165813752 egitim@turkloydu)  ile iletişime geçilebileceği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz