Menu

Duyurular


Türk Lirası ile Ödemeler

SİRKÜLER NO: 10.1 / 484-378 = 19/06/2017 


İlgi: Ekonomi Bakanlığı İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü’nden alınan 15.06.2017 tarih ve 77452906-255.99-E.1329 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin ilgi’de kayıtlı yazınız hakkında Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 14.06.2017 tarih ve 66888 sayılı yazıda, ilgili düzenleme çerçevesinde serbest bölgeler ile Türkiye arasında yapılacak mal ve hizmet ticaretine konu ödemelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasının gerektiği, ancak yurtdışı ile serbest bölgeler arasında yapılacak ticarete ilişkin ödemelerin döviz ile yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı, bu kapsamda, serbest bölgeler ile Türkiye arasında bir malın lojistik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik oluşan hizmet ödemelerinin döviz ile yapılmasının mümkün bulunmadığı belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz