Menu

Duyurular


Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Semineri

SİRKÜLER NO: 12.2  / 984-724 = 31/12/2018 


 

İlgi: İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan 28.12.2018 tarih ve 84329644/146562 sayılı e-posta mesajı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklikler hakkında sektör mensubu Odamız üyelerini bilgilendirmek amacıyla, 7 Ocak 2019 Pazartesi günü, Odamız 4.Kat Meclis Salonu’nda 10.30-16.30 saatleri arasında bir seminer düzenlenecektir.

 

Odamız ev sahipliğinde ekte yer alan program çerçevesinde düzenlenecek olan seminere, ilgilenilmesi halinde katılım gerçekleştirilmesi hususu,”

 

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz