Menu

Duyurular


Türk Eximbank’a Yapılan Kredi Başvurularında Aracılık Etmek İsteyen Kişilere Dikkat Edilmesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 582-451 = 28/07/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/07/2017 tarih ve 2894/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türk Eximbank'ın 18.07.2017 tarih ve 51865464/98 sayılı yazısına atfen son günlerde Eximbank kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlamak isteyen kişilerin olduğu duyumlarının alındığı belirtilerek ihracatçıların bu kişilere kesinlikle itibar etmemeleri hususunda duyuru yapılması istenmektedir.

 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz