Menu

Duyurular


Türk Boğazları Gemi Geçiş Planlaması

SİRKÜLER NO: 13.4  / 698-534 = 15/09/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15/09/2017 tarih ve 3487-594/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın

12.09.2017 tarih ve E.46102 sayılı yazısına atfen;

 

- Türk Boğazları gemi geçiş planlamasına Kuruluşlarının web sayfasında “vts.kiyiemniyeti.gov.tr/vpsb.aspx” linki ile ulaşılabilecek şekilde düzenli olarak yayınlandığı,

 

- Bunun yanında; gemi geçişlerine esas zaman, gemilere ilgili sektör VHF kanalından bildirilen saatler olduğu bu sayfalarında yer alan planlama saatleri, görüş, akıntı, hava şartları, boğaz içerisinde arıza-kaza, gemilerin geçişini iptal edilmesi gibi nedenlerle değişebileceği ve bağlayıcı olmadığı, ihtilaf halinde KEGM kayıtlarının esas alınacağı hususu,”

 

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

      Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz