Menu

Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesinin İngilizce çevirisi

SİRKÜLER NO: 13.4 / 221-133 = 22/03/2021


12.03.2021 tarihli ve 16008 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile kabul edilen ‘’Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi’’ yazısının İngilizce çevirisi ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz