Menu

Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

SİRKÜLER NO: 13.4 / 255-187 = 20/04/2022


18.04.2022 tarihli ve 30173 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile kabul edilen 15.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan ‘’Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi’’ yazısı ve karşılaştırma tablosu ekte tarafınıza sunulmuştur.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek1: Uygulama Yönergesi


Ek2: Karşılaştırma tablosu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz