Menu

Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı İngilizce Tercümesi

SİRKÜLER NO:13.4 / 629-477 = 29/08/2018 

İlgi: 02.08.2018 tarih ve 566/443 / 2018 sayılı sirkülerimiz

Değerli Üyelerimiz,

İlgi sirkülerimiz ile duyurduğumuz;

Türk Boğazları’nda seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak amacıyla deniz trafik düzenlenmesini gerçekleştirmek için yayınlanan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün uygulanmasında açıklayıcı ve detaylandırıcı bir rehber olarak hazırlanan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı’nın derneğimiz tarafından hazırlanan son revize hali İngilizce tercümesi ekte bilginize sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek 1: 02.08.2018 tarih ve 566/443 / 2018 sayılı sirkülerimiz

 

Ek 2: Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı İngilizce Tercümesi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz