Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmaların Engellenmesi

SİRKÜLER NO: 22.3  / 023-023 = 06/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/01/2017 tarih ve 109-26/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular Düzenleme Gene Müdürlüğü’nün 05.01.2017 tarihli ve E.1722 sayılı yazısına atfen;

 

Türk Bayraklı gemilerin Paris Mou Beyaz Listesindeki konumunun sürdürülebilirliğinin sağlanması için Ek'te bir örneği yer alan İlgi yazıda belirtilen hususların titizlikle uygulamaya devam edilmesi istendiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz