Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmaların Azaltılması

SİRKÜLER NO: 22.3  / 024-024 = 06/01/2017 


İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular Düzenleme Gene Müdürlüğü’nün 05.01.2017 tarihli ve E.1619 sayılı yazısına atfen;

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca 2016 yılında Türk Bayraklı gemilere Paris Memorandumu kapsamında yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve son 3 yılda tutulan Türk Bayraklı gemilerle ilgili analiz çalışması yapıldığı,  

 

Türk Bayraklı gemilerin yurt dışındaki Liman Devleti Kontrollerinde bulunan eksiklikleri nedeniyle tutulmaların engellenmesi, denizde can, mal emniyeti, çevre kirliliğinin önlenmesi Emniyet Yönetim Sistemi (ISM Code) ile ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uygunluğunun temin edilmesi amacıyla gemi personelinin, limana varış öncesi yapılan kontrollerde, ilgili limanlarda tespit edilen tutulma maddelerine daha fazla önem vermeleri gerektiği,

 

Bu itibarla, sektörümüzün uyarılması, Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarınca yapılan denetimlerde bu bulgulara gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Analiz Çalışmaları

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz