Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerin Paris MoU Denetim Performans Analizleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 88-52 = 07/02/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06.02.2023 tarih ve 379/104/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.02.2022 tarihli ve 914011 sayılı Ek'te sunulan yazıda; Paris Liman Devleti Kontrolü (Paris MoU) kapsamında denetim yapan limanlarda 2022 yılı içerisinde 211 Türk Bayraklı gemimizin denetlendiği, bu gemilerden 7'sinin tespit edilen eksiklikleri nedeniyle tutulduğu ve tutulma oranı resmi veri olmamak ile birlikte % 3.32 olarak gerçekleştiği belirtilmektedir.

Denetlenen söz konusu gemilerimizde, 22'si ISM eksikliği olmak üzere toplamda 556 adet eksiklik tespit edildiği, Türk Bayraklı gemilerde Paris MoU kapsamında yapılan denetimlerde denetim başına tespit edilen eksiklik oranının 2.63 olduğu bildirilmektedir. 2022 yılında 8 inci sırada yer aldığımız Paris MoU Beyaz Listesinde 2023 yılı itibarıyla 12 nci sırada yer alacağımız öngörülmekle birlikte, Bakanlığımızın hedefi olan Beyaz Listede ilk 10 ülke hedefini idame ettirebilmek için ve bu durumu sürdürebilir kılmak adına tüm paydaşlar olarak üzerimize daha çok sorumluluk düştüğü ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, Türk Bayraklı gemilerimizde Paris MoU'da 2016-2022 yılları arasında yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklere yönelik yapılmış olan analiz çalışmasının yazı ekinde yer aldığı, söz konusu analizlerin incelenmesi, gemilerimizin liman devleti denetim performanslarının artırılması için gerekli önlemlerin alınması açısından önem arz ettiği vurgulanmaktadır. Türk Bayraklı gemilerin 2022 yılında en çok tutulma yaşadığı İtalya limanlarında (33 denetimde 4 tutulma) gerçekleşen denetimlerde ise denetim başına 4,48 adet eksiklik tespit edildiği, söz konusu denetimlerde tespit edilen ve yazı ekinde listelenen eksikliklerin analizinin yapılmasının özellikle İtalya bağlantılı çalışan filo gemilerinde gerekli önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine fayda sağlayacağı belirtilmektedir.

Bu itibarla, Türk Bayraklı gemilerin 2023 yılı içerisinde liman devleti denetim performanslarının yükseltilmesi için tüm paydaşlar tarafından üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek adına yukarıda belirtilen konularda gerekli çalışmaların yapılması ve herhangi bir tereddütte veya bilgi ihtiyacında İdaremiz ile temas kurmakta tereddüt edilmemesi hususlarının sektöre duyurulması istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz