Menu

Duyurular


TUGS’a Kayıtlı Gemilerin Tescil ve Terkini

SİRKÜLER NO: 22.1 / 0286-217 = 21/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/05/20100 tarih ve  2359-261/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Üyelerimizce, TUGS’a kayıtlı gemilerinin  yurt dışına satış nedeni ile terkin işlemleri yapılırken, Gümrük Müdürlükleri tarafından  “Gümrük Çıkış Beyannamesi” istenildiği bildirilmektedir.

 

Bilindiği üzere 17.09.2006 tarihli ve 26292 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Madde 1’c) TUGS bayrak şahadetnamesi tanzim edilen gemiler ve yatların TUGS’a tescilinde, bayrak şahadetnamesi tescil edildiği günden itibaren en geç bir yıl içersinde mahalli sicile baş vurulması halinde gemi veya yatın Türkiye’ye gelmesi gerekmeksizin sicile kaydı yapılır…..” hükmü gereğince yurt dışından satın alınan gemilerin, TUGS’a tescilinde “Gümrük Giriş Beyannamesi” aranmaması gerekmektedir.

 

TUGS’a kayıtlı gemilerin yurt dışına satışı nedeniyle “Gümrük Çıkış Beyannamesi” istenmemesi hakkındaki Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün dağıtımı Bölge Müdürlüklerine yapılan (Odamızca İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden yeni temin edilen) 21.08.2008 tarih ve 28501 sayılı yazısı da Ek’tedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek:  Denizcilik Müsteşarlığı’nın yazı sureti

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz