Menu

Duyurular


TUBİTAK BİGG 2022-1

SİRKÜLER NO: 23.1 / 113-83 = 23/02/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.02.2022 tarih ve 1303/148/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

''Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 18.02.2022 tarih ve 1704 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin 08.02.2022 tarih ve 18824 sayılı yazısına atfen; TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) 2022 yılı 1. çağrı dönemi başvurularının açıldığı belirtilerek, bahse konu çağrı dönemine ilişkin duyuru ve tanıtım metninin yazı ekinde sunulduğu,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 


 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz