Menu

Duyurular


TSK Yakıtları Deniz Taşımaları İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 50-27 = 20/01/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.01.2023 tarih ve 269/63/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 17.01.2023 tarih ve 307111 sayılı yazıda; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 01.06.2023-31.05.2024 tarihleri arasında ihtiyacı olan akaryakıtın TÜPRAŞ Rafinerilerinden deniz yolu ile taşınması, hizmet alımı işinin ihale yolu ile gerçekleştirileceği “taslak teknik şartnamesi” ile yaklaşık maliyet çalışmasında kullanılmak için “piyasa fiyat araştırması formu”nun yazıları ekinde gönderildiği ve ilgilenen üyelerimizin piyasa araştırması formunun doldurularak 27.01.2023 tarihine kadar info@ant.gov.tr  adresine gönderilmesi istenmektedir. 

Konu yazı ve eklerine “Odamız web sayfasında http://www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada Genel/Ticari ve İhale Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek1: İlgi Yazı

 

Ek2: Fiyat Araştırma Formu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz