Menu

Duyurular


TSE Anketi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 067-054 = 23/01/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/01/2013 tarih ve  303-51 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

TSE'nin 04.01.2013 tarih ve 57964152-820-1554 sayılı yazısına atfen;

 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nin yeni laboratuvar yatırımları ile belgelendirme, muayene, gözetim ve kalibrasyon alanlarında ihtiyaç duyulan yeni alanlara girilebilmesi ve akreditasyonlarının geliştirilmesi; iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu standartların hazırlanması amacıyla yürüttükleri çalışmaların, iş dünyasının ihtiyaçları ve talepleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaları açısından gönderdikleri anket formunun Üyelerimize, duyurulması ve 30.01.2013 tarihine kadar kuramlarına gönderilmesi istenmektedir.

 

Söz konusu anket Odamız web sayfası www.denizticaretodasi.org.tr “Duyurular" bölümünde yayınlandığı,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 


Ek 1: Anket Formu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz