Menu

Duyurular


Transit yük ardiyeleri

SİRKÜLER NO: 1.4  / 290-211 = 29/04/2022


İlgi:T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü’nün 29.04.2022 tarih ve E-60288926-573.99-135662 sayılı yazısı.

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Limanımızdan hizmet alan şirketlerin mevcudiyetini korumak, yeni müşteri talepleri oluşturmak, ticari ilişkileri artırmak ve hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla;

Transit rejimine tabi eşyaya ait (Transit proje kargo dahil) ardiye ücreti, 0,30 $/ton/gün yerine, 0,25 $/ton/gün olarak güncellenmiştir. Uygulama 09.05.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, 31.12.2022 tarihinde son bulacaktır.’’

 

 Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz