Menu

Duyurular


Transit Gemilere Kumanya ve Yakıt İkmali

SİRKÜLER NO: 23.1 / 98-73 = 17/02/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.02.2022 tarih ve 1275/135/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Aliağa'da uğraksız geçiş yapan gemilere transit hükümleri bozulmadan yakıt ve kumanya verilebilmesi amacıyla, Odamızca yapılan yazışmalar ve girişimler sonucu Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nün 16.02.2022 tarihli yazısında;

-Müdürlüklerince transit geçen gemilere yakıt, kumanya ve personel değişimi işlemlerinin ifası hususunda; gerekli kontrol ve denetlemeler için, 1 gözetim memurunun sadece bu işlemler için görevlendirildiği,

- Herhangi bir suistimale konu olmaması amacıyla mutabık kalındığı üzere; yakıt ikmalinin Aliağa Liman Başkanlığı demirleme sahalarında yapılmasının; hudutlar dışındaki taleplerin kabul edilmeyeceği, günde sadece 1 (bir) teslimat yapılması ve gün içerisinde tamamlanması,

- Yakıtı alacak geminin ana karada mukim üreticiler veya yetkili depo sahiplerinden doğrudan satın alma şeklinde faturalandırılması ile barçların bu mihvalde sadece taşıma yapması, yükleme ve boşaltma işlemlerinin her ikisinde de miktar tespitinin survey tarafından yapılması şartıyla uygun görüldüğü,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz