Menu

Duyurular


Transit Gemi Sağlık Resmi

SİRKÜLER NO: 7.4 / 357-211 = 12/06/2023  İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2023 tarih ve E-34399219-869-217696074 sayılı yazısı. 

Alınan ilgi yazıda; 

‘’Montreux Boğazlar Sözleşmesi kapsamında 1 Altın Frank değeri, yapılan hesaplamalar neticesi 4,42 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda Türk Boğazlarından transit geçiş yapacak gemilerden alınan Sağlık Resmi için uygulanacak tarife 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere her net ton için (4,42 x 0,075 = 0,3315 ABD Doları) olarak belirlenmiştir.’’

Denilmektedir. 

Ayrıca yapılan bu %8,33’ lük artış Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Türk Boğazlarından transit geçiş (uğraksız geçiş) yapacak gemilerden alınan Fener ve Tahlisiye Ücretinde’ de uygulanacak olup 01.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Yazı geldiğinde üyelerimizle ayrıca paylaşılacaktır. 

Sayın üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. 

  

 

Saygılarımızla, 

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 

 Emin EMİNOĞLU 

Genel Sekreter 

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz