Menu

Duyurular


Transit Gemi Sağlık Resmi

SİRKÜLER NO: 7.4 / 530-374 = 23/08/2022  


İlgi: a) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 23.08.2022 tarih ve   E-34399219-869-47 sayılı yazısı. 

       b) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 24.08.2022 tarih ve . E-34399219-869-48 sayılı yazısı. 

 

Sayın Üyelerimiz,

 

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerimiz neticesinde 24.08.2022 tarihli E-34399219-869-48 sayılı yazı tarafımıza gönderilmiştir.

 Alınan ilgi (b) yazı ile, İlgi (a) 22/08/2022 tarihli ve 34399219-869-E-34399219-869-47 sayılı yazı iptal edilmiştir.

 İlgi (b) yazıda;

 

‘’Montreux Boğazlar Sözleşmesi kapsamında 1 Altın Frank değeri, yapılan hesaplamalar neticesi 4,08 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda ilgi yazımız iptal edilerek Türk Boğazlarından transit geçiş yapacak gemilerden alınan Sağlık Resmi için uygulanacak tarife ise her net ton için [4,08 x 0,075= 0,306 ABD Doları] olarak 07.10.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlenmiştir.” denilmektedir. 

Netice itibari ile, 07.10.2022 tarihi itibari ile uygulanacak olan ücret Net Ton x 0,306 ABD Doları olarak uygulanacaktır. Yapılan bu düzenleme ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe girecek olan Transit Gemilerde uygulanacak olan tarifedeki Fener ve Tahlisiye ücretlerine yapılan artış oranları ile aynı oranda uygulanacaktır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. 

 

  

Saygılarımızla, 

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 

  Ek:

 

1.     İlgi (b) Yazı

 

2.       Boğazlar Sözleşmesi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz                                                                               Recep DÜZGİT

                                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı