Menu

Duyurular


Transit Gemi İşlemleri

SİRKÜLER NO: 15.4  / 501-394 = 23/06/2017

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 21/06/2017 tarih ve 94161151/499-E.122-47733750 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türk Boğazlarında isteğe bağlı transit işlemine tabi gemilerin 10 Haziran 2009 tarih ve 27254 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesi ile 09 Mayıs 2017 tarihi ve 26871 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Gemi Sağlığı Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 11 inci maddesindeki hükümler çerçevesinde verilen temas izinleri ile gemi adamı değişimi işlemleri Genel Müdürlüğümüzün İstanbul ve Çanakkale'de bulunan bağlı birimlerince yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlardaki hükümler çerçevesinde yürütülmekte olan Türk Boğazlarında isteğe bağlı transit işlemine tabi gemilere temas izni ve gemi adamı değişimi işlemlerinin kolaylaştırılması için söz konusu işlemler elektronik ortama aktarılmış olup 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yer alan http://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/ adresinde yapılacaktır.

Bu kapsamda; Türk Boğazlarında isteğe bağlı transit işlemine tabi gemilere temas izni işlemleri, Halk Sağlığı Acil Durumları dışında ilgili acente/donatan tarafından http://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/  bölümünden yapılacak olup ilgili birimimizce başka herhangi bir işlem yapılmadan temas izni verilmiş olacak, verilen temas izinleri Genel Müdürlüğümüz internet sayfası üzerinden sorgulanabilecektir.

Söz konusu gemilerde gemi adamı değişimi işlemlerinin bildirimleri de ilgili acente/donatan tarafından http://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/ bölümünden yapılacak olup, Genel Müdürlüğümüzün ilgili birim çalışanlarınca yapılan talep incelenecek, yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen gemi adamlarının gemiye katılmalarına veya ayrılmalarına müsaade edilecektir. Gemi adamı değişimi işlemleri için Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmekte olan "Türk Boğazlan Gemi Personel Değişim Formu" ile "Gemi Personel Değişikliği Takip Tutanağı Formu" yürürlükten kaldırılmış olup gemiye katılması veya ayrılması uygun görülen gemi adamı listelerinin ilgili birim görevlimizce onaylanması yeterli olacaktır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz