Menu

Duyurular


TMFB Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

SİRKÜLER NO: 11.5  / 675-517 = 29/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29/08/2017 tarih ve 3279-576/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin 23.08.2017 tarih ve 13254 sayılı yazısına atfen;

 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.08.2017 tarihli yazısında "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin 03.08.2017 tarih ve 63089 sayılı Bakanlık Makamının Olur'u ile yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

 

Söz konusu yönetmeliğe Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi (www.tmkt.gov.tr) Mevzuat/ Yönergeler başlığı altından ulaşılabileceği,”

 

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz