Menu

Duyurular


TMDGK Yönergesi

SİRKÜLER NO: 3.2  / 620-478 = 10/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07/08/2017 tarih ve 3053-522/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin 03.08.2017 tarihli ve 12256 sayılı yazısına atfen;

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge" nin 18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı Bakanlık Makamının Olur'u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.   

 

Bahse konu Yönetmeliğe, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesi (http://www.tmkt.gov.tr ) Mevzuat / Yönergeler başlığı altından ulaşılabilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz