Menu

Duyurular


TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı

SİRKÜLER NO: 12.2  / 638-484 = 31/08/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.08.2018 tarih ve 3290-499/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17.08.2018 tarih ve 12501 sayılı yazısına atfen;

 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından TOBB’a gönderilen 02/08/2018 tarihli ve REF:İE/1133 sayılı yazıdan bahisle; Konfederasyonlarının, kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artırıp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014 yılında uyguladığı “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” programının 2018 yılı için başlatıldığı,

 

TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri sürecinde proje başvuruların Konfederasyonlarınca 9 Kasım 2018 tarihine kadar kabul edileceği bildirilerek, başvuru formu ve detaylı bilgiye www.tisk.org.tr ve http://csrforall.eu/tr/index.php adreslerinden ulaşılabildiği, Ocak-Mart 2019 döneminde düzenlenmesi öngörülen törenle ödüllerin sahiplerini bulacağı programın tüm şirketlerine duyurularak desteklenmesinin talep edildiği hususu,”

 

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz