Menu

Duyurular


TIR Karnesi İşlemleri

SİRKÜLER NO: 8.1  / 206-172 = 09/03/2017


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “06/03/2017 tarih ve 44873033-010.06.02-E23010078 sayılı TIR Karnesi İşlemleri” konulu genelge ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz