Menu

Duyurular


Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Stratejisi Eylem Planı

SİRKÜLER NO: 6.12  / 361-292 = 28/04/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/04/2017 tarih ve 1646/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“T.O.B.B. 26.04.2017 tarih ve 0412/6976 sayılı yazısına atfen;

22 Şubat 2017 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği ve  hâlihazırda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 115 ülke tarafından imzalanarak uygulanmaya başlandığı, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın küresel düzeyde bu konuda yapılmış en önemli çalışmalar arasında yer aldığı,

Anlaşma'nın, uluslararası ticarete ilişkin prosedürlerin basitleştirilmesi, bilgi teknolojilerinin uygulanması yoluyla dış ticaret ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi, tek pencere sisteminin geliştirilmesi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'nün (YYS) yaygın hale getirilmesi, gümrük prosedürlerinin uluslararası standardizasyonu vb. alanlarda yapılması planlanan faaliyetleri içerdiği,

 

Anlaşmanın   ilgili maddesi uyarınca   "Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi"nin  ülkemizde 3 Aralık 2016 tarih ve 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile "Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu" adı altında kurulduğu,  bu amaçla,  "Strateji Belgesi ve Eylem Planı" nın hazırlanarak çalışmaların  Kurul bünyesinde faaliyet gösterecek olan Teknik Komite tarafından yürütülmesi,   söz konusu dokümanların Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 2. Toplantısına kadar tamamlanmasının, uygun görüldüğü bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede, anılan dokümanların hazırlıkları aşamasında dış ticaret işlemlerinin (İthalat, ihracat, gümrük işlemleri, sınır geçişleri, özellikli taşımalar, taşımacılıkta kullanılan transit sistemleri (TIR, ortak transit, ulusal transit vb. rejimler)vb.) uygulamasına yönelik Odamız üyesi ilgili firmaların ekte sunulan tabloyu doldurmak suretiyle 15 Mayıs 2017 tarihine kadar TOBB'ne iletilmek üzere Odamıza  gönderilmesi  hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz