Menu

Duyurular


Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TİFA) 10.Dönem Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 603-466 = 02/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/08/2017 tarih ve 2917/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27.07.2017 tarih ve 0431/11778 sayılı yazısına atfen;

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ülkemiz arasında 1999 yılında imzalanan Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TİFA) 10. Dönem Toplantısı’nın 12 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, söz konusu Toplantı gündeminde ele alınmasında fayda görülen hususlar ile ABD ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşlerimizin Birliklerine 7 Ağustos 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yazı ve e-posta ile bildirilmesi istenmektedir.


Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 7 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 12.00’a kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na gönderilmesi hususu,”


Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz