Menu

Duyurular


Ticaret Gemilerinin Uyarılması

SİRKÜLER NO: 13.7  / 386-304 = 23/05/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/05/2018 tarih ve 2028-295/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 17/05/2018 tarih ve E.39768 sayılı yazısına atfen;

Genel Kurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 12.05.2018 tarihli ve 20683-18 sayılı yazısından bahisle, "İNCE İNEBOLU" isimli geminin 10.05.2018 tarihinde saat 23:00 sularında Saleef/Yemen limanının 75 mil açığında su sathının 1,5 mt. üstünden bir roket ile vurulup yara aldığının öğrenildiği, konuyla ilgili olarak; Manama/Bahreyn'de bulunan Birleşik Deniz Gücü Karargahı ve Türkiye'deki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile derhal irtibat kurulduğu ve yapılan görüşmelerde, adı geçen gemi tarafından olayın AAKKM'ye ve Birleşik Krallık Deniz Ticareti Merkezi (UKMTO) bildirilmediğinin tespit edildiği belirtilerek, Aden Körfezinde seyir icra eden Türk Bayraklı veya Türk Şirketleri tarafından işletilen ticaret gemilerinin; deniz haydutluğu, terörist faaliyetler vb. durumlarla karşılaşmaları halinde, olayın ivedilikle öncelikle AAKKM'ye ve müteakiben UKMTO'ya bildirilmesi konusunda uyarılması hususunun belirtildiği,

 

Bu bağlamda, Aden Körfezinde seyir yapan ve/veya yapacak olan Türk Bayraklı gemiler ile Türk sahipli yabancı bayraklı gemilerin; deniz haydutluğu, terörist faaliyetler vb. durumlarla karşılaşmaları halinde, ivedilikle öncelikle AAKKM'ye [Tel: +90 312 231 91 05, +90 312 232 47 83, +90 312 231 33 74, Faks: +90 312 232 08 23, +90 312 231 29 02, (MCC) Inmarsat C Teleks: 0 583 427 12 23 24, Uydu Tel: M4GAN (Mobilcom): +873 76 41 42 267, Uydu Faks: +873 76 41 42 269, E-mail: trmrcc@udhb.gov.trtrmcc@udhb.gov.trve müteakiben UKMTO'ya (Tel: +44 (0) 2392 222060),

 

E-mail: watchkeepers@ukmto.org , info@ukmto.org) bilgi verilmesi gerektiği hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz