Menu

Duyurular


Tersaneler

SİRKÜLER NO: 23.1  / 071-058 = 26/01/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/01/2018 tarih ve 363-45/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 23.01.2018 tarih ve E.5343 sayılı yazısına atfen;

 

28/06/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin 6’ıncı fıkrası kapsamında Yönetmeliğe göre kapsam içi tesislerin haberli veya habersiz denetimlere hazırlıklı olması konusundaki ilgi yazı Ek’lidir.

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz