Menu

Duyurular


Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri Girişimi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 396-229 = 23/06/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.06.2023 tarih ve 1654/460/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen, 19.06.2023 tarihli Ek’te sunulan yazıda; Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri (The Clean Energy Marine Hubs-CEM Hubs) girişiminin, Küresel Denizcilik Dekarbonizasyon Merkezi’nin (Global Centre for Maritime Decarbonisation-GCMD) katılımıyla daha fazla ilerleme kaydettiği, dünya genelinde deniz taşımacılığı sektöründe düşük karbonlu yakıt üretimi, taşınması ve kullanımının artırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

Temiz Enerji Denizcilik Merkezleri girişiminin gelişme süreci hakkındaki bilgiler ve girişime ait yorumların yer aldığı basın bülteni ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulduğu,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz