Menu

Duyurular


Tekne Satışı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 305-246 = 17/04/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/04/2018 tarih ve 1507-232/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C. Marmaris İcra Dairesi’nin 12/04/2018 tarih ve 2015/49 Esas sayılı yazısına atfen;

Türkiye Bayraklı “ALKAZAR” isimli teknenin ( Teknenin cinsi: Ticari Yat, İnşa yılı:1999, Makina gücü: 2x240 BHP (Mercedes Benz), Gros tonilatosu: 97,66 ) satışa çıkarıldığı ve teknenin özelliklerinin bilirkişi tarafından tespit edildiği,

 

Teknenin kıymet takdiri hesabında Ergo sigorta şirketince 16/01/2013 tarihindeki poliçede yer alan değer baz alınarak sigorta tarihinden itibaren geçen yaklaşık 5 yıllık yıpranma / değer kaybı enterpolasyonları ile rayiç emsal çalışır haldeki 2.el yat piyasa değerlerinin hesaba katıldığı, ancak M/Y Alkazar’ın seyir yapmaya elverişli hale getirilmesi için yapılacak bakım, tutum, tamir ve olası ekipman alımlarına ait bedellerin rayiç bedelden düşüldüğü,

 

Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi’nin 9/1/2018 gün 2017/260 E 2018/10 K sayılı kıymet takdiri tespiti ilamı uyarınca 750.000 TL bedelle satışa çıkarıldığı,

 

İhale’nin açık artırma suretiyle yapılacağı, 1.Satış gününün; 18/07/2018 günü 14.00-14.05 arası ve 2. Satış gününün 15/08/2018 günü 14.00 – 14.05 arasında olduğu, Satış Yeri; Marmaris 1. İcra Müdürlüğü girişi, Marmaris Adliyesi’nde olacağı,

bildirilmektedir.

 

Satışla ilgili diğer teknik bilgileri de içeren yazı İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde “Genel”, “Ticari Duyurular” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinde  yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz