Menu

Duyurular


Tek Pencere Sistemi Yatırım Teşvik Belgesi (Tutar) ve Teminatlı İthalat İzni

SİRKÜLER NO: 8.7 /  555-458 = 13/07/2016                         

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce,  http://risk.gtb.gov.tr/ web sayfasında genelgeler bölümünde yayınlanan “Tek Pencere Sistemi– Yatırım Teşvik Belgesi (Tutar) ve Teminatlı İthalat İzni” konulu ve 2016/47 sayılı genelge ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: 2016/47 Sayılı Genelge
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz