Menu

Duyurular


Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 4.14 / 771-533 = 30/11/2022 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz