Menu

Duyurular


Tehlikeli Yük Bildirimi

SİRKÜLER NO:23.1 / 744-575 = 22/09/2021   


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığından alınan 22.09.2021 tarihli ve E-36935900-010.07.01-1218 sayılı yazısı.   

  

Kocaeli Liman Başkanlığından alınan ilgi yazıda;  

              

            ‘’a) 03.03.2015 tarihli ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik.

         b) 12.04.2019 tarihli ve 29486 sayılı Bakan Oluru ile yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi.


İlgi (b) Yönergenin "Tehlikeli yük bildirimi" başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında "Gemi ile gelen, giden veya transit yük olarak gemide bulunan tehlikeli yükler ile ilgili bildirimler, bu yüklerin tabi oldukları uluslararası mevzuat kapsamında aşağıdaki bilgileri içerir ve gemi ilgilisi tarafından Liman Tek Pencere Sistemine (LTP) elektronik ortamda girilerek ilgili liman başkanlıklarına gönderilir. Gönderilen bildirimler, liman başkanlıkları tarafından Liman Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilir." denilmektedir. Söz konusu fıkrada girilmesi gereken bilgiler de belirtilmektedir.

Ancak; Başkanlığımızca Liman Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde bazı tehlikeli yük bildirimlerinin hatalı veya eksik yapıldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, söz konusu bildirimlerin tam ve doğru biçimde yapılmasının sağlanması amacıyla, yazımız ekinde gönderilen Tehlikeli Yükler Listesi'nde belirtilen yük ve kodlarının doğru ve eksiksiz girilmesi önem arz etmektedir.

Söz konusu sistemin kuruluş amacına ulaşmasını teminen, sorumluluk sahanızdaki veya derneğinize üye gemi ilgililerinin ve bağlılarınızın bu bilgileri tam ve doğru şekilde girmelerine yönelik uyarılması ve Başkanlığımızca bilgilerin uygun şekilde girilmediğinin görülmesi halinde ilgi (a) Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı hususu,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. 

  

 

Saygılarımızla,  

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği  

  

  

  

Emin EMİNOĞLU  

Genel Sekreter  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Ek 2 : Paketli Tehlikeli Yükler

 

Ek 3 : Tehlikeli Katı Dökme Yükler

 

Ek 4 : Tehlikeli Sıvı Dökme Kimyasal Yükler

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz