Menu

Duyurular


Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 7.4  / 394-317 = 12/05/2017 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12/05/2017 tarih ve 1846/342/ sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” 11.05.2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete yayınlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik Odamız web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz