Menu

Duyurular


Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat

SİRKÜLER NO: 23.1 / 831-572 = 22/12/2022 


İlgi: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan 22.12.2022 tarih ve 32051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat” yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz