Menu

Duyurular


Tebliğler

SİRKÜLER NO: 11.5  / 464-361 = 07/06/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/06/2017 tarih ve 2189-395/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“3 Haziran 2017 tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazete'de,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, "7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ"

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)"

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)"

 

yayınlanmış olup bahse konu Tebliğler Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz