Menu

Duyurular


TDİ Taşucu Liman Hizmet Tarifesi

SİRKÜLER NO: 1.5  / 440-347 = 26/05/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/05/2017 tarih ve 2085-377/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Limanlar Dairesi Başkanlığı’nın 24.05.2017 tarih ve 3112-2082 sayılı yazısına atfen;

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Taşucu Liman Hizmetleri Tarifesi'nin bölgedeki diğer limanların tarifeleri göz önüne alınarak yeniden düzenlendiği,

 

Yeniden düzenlenmiş olan Taşucu Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi'nin, 01.06.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmasının T.D.İ. Yönetim Kurulu'nun 23.05.2017 tarih ve 623-66 sayılı kararı ile uygun görüldüğü, söz konusu tarifeye www.tdi.gov.tr internet adresinden ulaşılabileceği hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz