Menu

Duyurular


TDİ Liman Hizmet Tarifesi

SİRKÜLER NO: 1.5  / 090-075 = 30/01/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30/01/2017 tarih ve 373-80/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Limanlar Dairesi Başkanlığı’nın 26.01.2017 tarih ve 296 sayılı yazısına atfen;

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tarafından dolar bazında uygulanan mevcut Liman Hizmetleri Tarifelerinin TL'ye dönüştürüldüğü ve 01.02.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe konulacağı,

 

Söz konusu tarifeye Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin www.tdi.gov.tr sitesinden ulaşılabileceği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: 01.02.2017 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girecek Tarife

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz